Et opkald kan være første skridt på vej mod et gennembrud i jeres arbejde med de mest udsatte familier, børn og unge.

Indsatsen starter med et opkald

Finder I os relevant, skal I blot kontakte Center for Unge og Familier på telefon +45 70 28 88 22. Derfra vurderer vi sammen, ud fra jeres beskrivelse af den unges problematik og adfærd, om opgaven er relevant i forhold til vores metoder.

Visitationsprocessen skal være med til at sikre, at familien får det helt rigtige tilbud og dermed opnår den bedst mulige effekt af behandlingen.

I visitationsprocessen tager vi også højde for, om der er særlige problematikker i familien. Det kunne for eksempel være forældres psykiske sygdom, vold eller misbrug i familien, ADHD eller mildere Asperger hos den unge.

Hvorfor vælge CUF?
Fagligt, metodisk og fleksibelt