Vi har redskaberne til at hjælpe unge og deres familier til at bryde negative mønstre og skabe en bedre, fælles fremtid. Og det starter og sker i familierne – nu. Nogle gange skal der ikke så meget til. Derfor tilbyder vi også enkeltstående indsatser, så vi kan hjælpe i endnu flere af de situationer, hvor der er behov for ekstra viden, kompetencer og hænder.

Vi fokuserer på at gøre den unge til en kompetent aktør i eget liv

Redskaber der virker

I 12 år har vi som en del af Socialstyrelsens Metodeudbredelsesprogram, været med til at udbrede anvendelsen af flere evidensbaserede familie- og ungemetoder. Det har skabt et solidt grundlag for vores teoretiske og praktiske erfaring. Og det betyder, at vi også kan tilbyde vores kompetencer som enkeltstående ydelser.

Metoden i centrum - også i den enkeltstående indsats

Der findes ingen lette løsninger i arbejdet med unge og familier. I stedet skal udviklingen af ydelserne - også de enkeltstående - ske på et veldokumenteret grundlag, hvor vi inddrager de redskaber og metoder, vi ved virker.

Så selvom ydelsens omfang deles op i mindre indsatser, er vores fokus det samme: at arbejde med en konstant og fælles metodisk tilgang, der sikrer nødvendige strukturer og systematikker. Det ved vi giver en veldokumenteret og positiv effekt.

Mål, kvalitet og effekt

Dokumentation og effekt er en af grundpillerne i CUF, hvorfor alt arbejde og alle resultater løbende dokumenteres ud fra en overordnet mål- og handlingsplan. Det er derfor, vi altid arbejder ud fra en metodisk og struktureret model samt med flere psykologisk validerede tests. Det er den eneste måde, vi kan sikre kvaliteten i det daglige arbejde samt sikre effekten over længere perioder.

Når det er sagt, sikrer en tydelig metode, kvalitetssikring og effektmåling ikke de gode resultater alene. Men når de anvendes af kvalificerede medarbejdere, når vi målet. Derfor har vi en intern uddannelse og ugentlig supervision, som er jeres garanti for, at vi alle arbejder efter den samme metodiske tilgang, så kvaliteten fastholdes i vores daglige arbejde.

Vores tilbud

Vi løser opgaver inden for børn & unge, familier og voksne (18+) og tilbyder løsninger af problematikker og indsatser som fx:

  • Kontaktperson
  • Straks-reaktion
  • Tilrettelagt forløb for psykisk syge og psykisk sårbare unge
  • Skolevægring
  • Opstart og fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse ift. unge op til 23 år
  • Forbedringsforløb
  • Familiebehandling
  • Støtte til plejefamilier
  • Samarbejde med institution og familie omkring hjemgivelse
Første møde er gratis - herefter én timepris på alle ydelser

Vi tilbyder altid et gratis møde i forbindelse med opstart. Her sparrer vi omkring opgaven og finder sammen frem til konkrete bud på, hvordan vi bedst kan hjælpe med sammensætningen af en bæredygtig indsats.

Har du spørgsmål til vores indsatser eller sidder du med en konkret familie som behøver støtte.
Lad os snakke om opgaven