Kun med målet på plads, ved vi, hvor vi skal hen, og hvordan effekten er af indsatsen. Målet fastlægger vi i et samarbejde med Jer, familien og den unge.

Trivslen skal øges, problemadfærden reduceres

Et klart defineret mål er udgangspunkt for vores indsats og behandlingsforløb

Målet kan fx være:

  • Forbedring at familierelationer
  • Stabil skolegangen
  • Bedre sociale færdigheder
  • Bedre prosociale relationer og fritidsaktiviteter
  • Intet misbrug
  • Ingen kriminalitet

Målet fastsættes ud fra de konkrete henvisninger af det enkelte barn og barnets familie. Vores fokus er altid at øge livskvaliteten mest mulig for familien, barnet og den unge: trivslen skal øges, problemadfærd reduceres. Målet er på den måde, at barnet/den unge kan bo hjemme, kan passe et skoletilbud og ikke er indblandet i kriminalitet eller misbrug.

Ved behandlingens slutning udarbejdes der planer for sikring af den gode udvikling

Det forventes således, at problemstillingerne hos barnet/ den unge og familien er nedbragt til et niveau, der gør den videre indsats mindre indgribende eller i bedste fald helt overflødig.

Yderligere er det et mål, at der sammen med sagsbehandler, familien, skolen, m.v. laves aftaler og planer for evt. støttende og opfølgende indsatser. Aftalerne og planerne indgås ud fra anbefalinger gennem behandlingsforløbet, fx ved et midtvejsmøde.

Der aftales desuden opfølgende møder (seks uger, tre mdr. og fem mdr. efter afslutningen). Dette indskrives i en fælles handleplan for familien og de involverede systemer.

Bor hjemme efter endt forløb
Forløb startes op mindre en uge efter første henvendelse fra kommunen
Er i skole eller anden beskæftigelse efter afsluttet indsats
Er fortsat i skole eller i beskæftigelse 6 mdr. efter afsluttet indsats
Hvorfor CUF?
Mere end 10 års erfaring med metoder, der virker