Center for Unge og Familier arbejder metodisk og med evidensbaserede metoder på at skabe varige, positive forandringer for familier og deres børn og unge. Vi arbejder fokuseret og vedholdende på at opfylde de mål, vi har fastlagt i samarbejde med Jer. Uanset, hvor tæt vi skal følge familien og den unge, gør vi det. Og det er til én fast pris.

Metoden og behandleren skaber den positive effekt

Vi har den erfaring, viden og metode, der kan kan skabe varige positive forandringer i udsatte familier med komplekse og svære problemer.

Vi mener, arbejdet med de udfordrede familier og deres børn og unge kræver en høj faglig tilgang og et udvidet samarbejde med de systemer, der omgiver familien, barnet og den unge.

At skabe trivsel, hvor den længe ikke har været, kræver selvsagt empati, overskud og vedholdenhed fra behandleren. Men når vi kan flytte familier, børn og unge ud af deres negative cirkler, skyldes det især vores insisteren på at arbejde målrettet, metodisk og evidensbaseret.

Vi skal være klar - altid

Det kræver bl.a., at vores behandler er fuldstændig fortrolig med vores metode, at vi aldrig taber vores fokus på behandlingsmålet, og at vi altid, alle dage – hele døgnet er klar til at støtte familien, barnet og den unge, når det bliver svært.

Ofte er der tale om familiedynamiske problemstillinger, som kræver at hele familien bakker op om den aftalte behandling, og at man i hele familien ændrer på en lang række parametre for at rykke på dynamikkerne.

Successen ligger ofte i detaljen: For få eller for mange regler, hvordan bliver de videregivet? Hvordan er forholdet mellem far og mor? Hvordan samarbejder forældrene med netværket omkring barnet – hiver alle i samme retning? Hvilke dynamikker påvirker forældrenes liv?

Hjemme er den bedste scene for positiv udvikling

Vores udgangspunkt er, at de positive forandringer skal ske, hvor barnet eller den unge lever og er. Vi tror på den måde, at hjemmet, familiens dannende fællesskab, er den optimale scene for positiv udvikling.

En anbringelse af barnet eller den unge kan i særlige tilfælde være en god idé og i så fald i en plejefamilie, der fagligt er klædt på til opgaven. Men i langt de fleste tilfælde, når vi længst med en gennemgribende indsats i eget hjem.

Vores resultater og metode er i en anden klasse

Vi er klar over, at vi ikke er markedets billigste familiebehandling. Men med al respekt for andre udbydere og tilbud, så er vi ikke et traditionelt familiebehandlingstilbud.

Intensiteten, metoden og evidensen er tre kardinalpunkter, der adskiller os fra andre tilbud. Og husk på, at den pris, vi tager for vores ydelser er fast – uanset hvor meget, der er brug for os.

8 ud af 10 forløb starter op mindre end en uge efter første henvendelse fra kommunen

Markant bedre effekt – til under det halve i pris

CUFs specialiserede døgnbehandling vs. anbringelse:

CUF

Anbringelse

82%*

50%**

Pris

0,4 M DKK ***

1 M DKK ****

Effekt
Andel der opnår positiv forandring

*Outcomedata på CUFs specialiserede døgnbehandlingsforløb afsluttet i 2019
**Reference: SFI: Sammenbrud i anbringelse af unge, 2010
***CUFs specialiserede døgnbehandling bør ikke strække sig ud over maks. otte måneder, hvilket svarer til en maks. pris på 365.024 kr.
****Gennemsnitspris for en helårsanbringelse

Vi tror ikke at vi gør en forskel - det er noget, vi ved

Det er ikke en let opgave at sikre mest mulig trivsel og positiv udvikling for pengene for nogle af kommunens mest udsatte borgere: de hårdest ramte børn og unge.

Men så længe der ikke findes evidens for, at anbringelse virker bedre end vores tilbud om specialiseret døgnbehandling i eget hjem, er der god grund til at sammenligne de to typer af tilbud. Det vil spare kommunen for millioner af kroner, uden det vil forringe kvaliteten af indsatsen.

Bor hjemme efter endt forløb
Forløb startes op mindre end en uge efter første henvendelse fra kommunen
Er i skole eller anden beskæftigelse efter afsluttet indsats
Er fortsat i skole eller i beskæftigelse 6 mdr. efter afsluttet indsats

Metode og fagliged sikrer en komplet indsats – vi er med hele vejen

Specialiserede kometencer

Voes behandlere er specialiserede via uddannelse og erfaring i familieterapi

Svartid og tilgængeliged

Vi er altid til rådighed

Behandlingsansvar

Vi er med hele vejen rundt om familien

Dokumentation

Vi sørger for løbende rapportering og involvering af sagsbehandlere
Er du blevet nysgerrig, ring til os