Gennem en individuelt tilrettelagt og tilpasset indsats skaber vi varige forandringer for børn og unge og deres familier. Vi arbejder ud fra en multisystemisk tilgang på at reducere problemadfærd og på at øge trivslen hos den unge og familien.

Vi hjælper socialt udsatte børn og unge mellem 6 og 25 år

CUF’s metoder tager alle udgangspunkt i problemadfærd i familien. Målgruppen er socialt udsatte børn og unge mellem 6 og 25 år, der har udviklings- og trivselsproblemer.

Problemerne kan vise sig som fx:

  • Konflikter i og udenfor hjemmet
  • Problemer i skolen eller skolevægring
  • Negative sociale relationer

Der kan også være tale om unge med sværere adfærdsvanskeligheder som fx:

  • Misbrug
  • Kriminalitet
  • Psykiatri (fx ADHD, lettere autisme, udviklingsforstyrrelse, angst, OCD,
  • Social isolation
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskadende adfærd
En ”one size fits all”-metode er ikke løsningen

Vores indsatser bygger på en række gennemgående indsatskomponenter, der sikrer at der konstant tages udgangspunkt i den enkelte familie. En såkaldt ”one size fits all”-metode er ikke løsningen.

Det er derimod afgørende, at behandlingen er fleksibel og tilpasses ift. målgruppen, problemkompleks og udviklingsniveau. Derfor vil der allerede i visitationen tages højde for, hvorvidt de adfærdsmæssige problemstillinger hos den enkelte unge/ familie, matcher de kompetencer vi sidder med i forhold til opgaveløsningen.

Indsatsen er ikke egnet til unge, som er akut selvmordstruede eller akut psykotiske. Disse vil dog kunne starte et forløb, så snart de er stabiliserede

Hvorfor vælge CUF?
Evidensbaserede redskaber, der kan skabe varige forbedringer for udsatte børn og unge