Hos CUF har én metodeuddannet behandler ansvaret for behandlingen. Med et fagligt team i ryggen holder behandleren fokus på de familie- og ungeproblematikker, der er afdækket og prioriteret i analysen. Seks principper og fire faser sikrer herefter vejen til målet.

Behandleren har metoden inde under huden

Den metodeuddannede behandler er en del af et behandlingsteam, dvs. et team hvor alle har gennemgået grundtræningen, og følger den beskrevne proces omkring monitorering og evaluering, faglig refleksion og kvalitetssikring.

Grundtræningen klæder behandleren faglig på til at kunne arbejde med grundlæggende familie- og/ eller ungeproblematikker såsom:

 • Relationelle problemer og konflikter i familien og netværket
 • Problemer omkring skole/ hjem samarbejdet
 • Problemer der relaterer sig til anti-sociale venner eller aktiviteter

Hver behandler har ansvar for egne familier og unge, men der samarbejdes i et team med kendskab til hinandens familier/unge, så vagtordning og dækning ved ferie og sygdom kan varetages af alle i teamet i alle familier.

Metoder der beviseligt virker

CUF anvender veldokumenterede behandlingsmetoder og redskaber, der understøtter evidensbaseret praksis som fx:

 • Kognitiv terapi
 • Dialektisk adfærdsterapi
 • Strukturel systemisk familieterapi og strategisk systemisk familieterapi
 • Strenghts and Difficulties Questionaire (SDQ)

Alle behandlingsmæssige samtaler tager altid udgangspunkt i de overordnede mål for behandlingen og tilrettelægges altid med evidensbaseret praksis for øje.

Alle møder er planlagt ud fra helt konkrete målsætninger, der alle udspringer af de analyser som løbende udarbejdes omkring de problemområder, der er henvist for (se under behandlingsfaser).

Vores kerne: seks principper og fire faser

Der arbejdes ud fra en ramme der består af seks principper og fire behandlingsfaser.

Rammen sikrer dels systematik og grundighed i behandlingen, dels at tilrettelæggelsen sker med respekt og forståelse for den enkeltes og systemernes behov, problemkompleks, ressourcer og vilkår.

De seks hovedprincipper er:

 1. At forstå og arbejde efter det systemiske perspektiv: Sammenhængen mellem den problemadfærd barnet/den unge udviser og den kontekst den opstår i
 2. At arbejde for den enkeltes vilkår med respekt, forståelse og med fokus på ressourcer.
 3. At mening skaber motivation: Mennesket gør altid det bedste og vil gøre ”det rigtige”, hvis det kan og ved hvordan.
 4. At skræddersy en behandling, der er fleksibel, tilpasset problemkomplekset og udviklingsniveauet.
 5. At arbejde med evaluering og generalisering lige fra begyndelsen for at sikre langtidseffekten.
 6. At hele indsatsen bygger på systematik og grundighed.
De fire faser:

Behandlingen er opdelt i fire faser:

 1. Udrednings- og motivationsfasen
 2. Analysefasen
 3. Ændringsfasen
 4. Generaliseringsfasen

I alle faser arbejdes der målrettet med motivation og engagement af alle systemer. Behandlingen og elementerne i den skal give mening for de involverede. Sådan kan vi aktivere og bruge de ressourcer, der er i familien og omkring den. Vigtigst er det, at de interventioner der er koblet på de forskellige elementer, giver mening for dem, der er direkte involveret.

Som med motivation og engagement foregår generaliseringen af behandlingen i alle faser af forløbet, dog intensiveres den i sidste fase. Her sikrer vi, at de nye redskaber og måder familien, barnet/den unge og de involverede systemer interagerer på, fortsætter efter behandlingens ophør .

Der laves vedligeholdelses- og udviklingsplaner til alle de interventioner, der har den ønskede effekt på problemkomplekset og som styrker livskvaliteten for barnet/den unge og dennes familie.

Hvorfor vælge CUF?
Høj faglighed, effektive metoder og døgnbehandling i hjemmet