Vi iværksætter individuelle og helhedsorienterede indsatser, der hjælper familier med at skabe rammerne for ændret adfærd og sundere relationer.

Redskaber der virker

I over 10 år har vi som en del af Socialstyrelsens Metodeudbredelsesprogram, bidraget til anvendelsen af flere evidensbaserede familie- og ungemetoder. Det har skabt et solidt teoretisk og praktisk fundament for arbejdet med udsatte familier, børn og unge.

Der findes ingen lette løsninger i arbejdet med at skabe varige forbedringer i trivslen hos udsatte familier og deres børn og unge. Vores ydelser hviler på et veldokumenteret grundlag og metodiske redskaber udviklet gennem en lang årrække.

Vores fokus vil altid være: at arbejde med en konstant og fælles metodisk tilgang, der sikrer konstruktive strukturer og systematikker. Det ved vi giver en veldokumenteret og positiv effekt.

Mål, kvalitet og effekt

Dokumentation og effektmåling er to af grundpillerne i CUF. Derfor bliver alt arbejde og alle resultater løbende dokumenteret ud fra en overordnet mål- og handlingsplan.

Det er derfor, vi altid arbejder ud fra en metodisk og struktureret model samt med flere psykologisk validerede tests. Det er den eneste måde, vi kan sikre kvaliteten i det daglige arbejde og effekten over længere perioder.

Når det er sagt, sikrer en tydelig metode, kvalitetssikring og effektmåling ikke de gode resultater alene. Men når de anvendes af kvalificerede medarbejdere, når vi målet.

Derfor har vi en intern uddannelse og ugentlig supervision, som er din garanti for, at vi alle arbejder efter den samme metodiske tilgang, så kvaliteten fastholdes i vores daglige arbejde.

Vores arbejde skal kunne måles og vurderes
Den bedste metode kan aldrig stå uden en professionel behandler
Vi ændrer historien, når vi ved, hvordan den skal ende
Hvorfor vælge CUF?
Et billigere og ofte bedre alternativ til anbringelse