Vi tilrettelægger et helhedsorienteret forløb omkring familien/ barnet eller den unge den unge og familien, konstant målrettet de aktuelle behov en konkret familie/ barnet eller den unge sidder med i den konkrete situation. Vi tilbyder således indsatser på flere niveauer alt efter det mål, vi arbejder for at nå.

Mange indsatstyper – samme høje faglighed

Som foranstaltning kan vi facilitere en positiv udvikling hos familien, barnet eller den unge. Med andre ord: Vi kan være med til at sikre, at familien og barnet eller den unge kommer positivt videre i livet.

Vores indsatser og behandlinger henvender sig til familier med børn og unge i alderen 6 – 17 år med alvorlige adfærds mæssige og eventuelt individuelle udviklings-og trivselsproblematikker.  

Vores metoder og redskaber er udviklet gennem vores mangeårige erfaringer med evidensbaserede programmer og bygger på principper bl.a. fra MST; FFT; TFCO;PMTO og MI.

Én behandler har ansvar for forløbet

Teamet er til rådighed for familien og øvrige nøglepersoner 24/7/365, hvilket betyder at familien og øvrige nøglepersoner har mulighed for sparring og rådgivning i spidsbelastede situationer som oftest er uden for ”normal åbningstid”.

Derudover betyder dette også at vi kan være i daglig kontakt med familien og øvrige nøglepersoner flere gange dagligt, med henblik på at støtte op de interventioner der dagligt iværksættes.

Alle møder/ al kontakt er med udgangspunkt i de problematikker, der ligger til grundfor henvisningen, og med de af familien og systemernes ønskede mål for øje.

Behandlingen varetages af én behandler, som overordnet er ansvarlig for behandlingen. Der vil igennem hele forløbet være fokus på at inddrage alle relevante professionelle såvel som private systemer.

På den måde sikrer vi, at problemerne løses i fællesskab - således er f.eks.skole, familie og andre vigtige aktører væsentlig samarbejdspartnere i behandlingen og inddrages i løsningen af de relevante problematikker omkring den unge.

Hos CUF giver vi udsatte familier, børn og unge den støtte, vi ved virker
01
Specialiseret døgnbehandling
Vi skaber helhedsløsninger 24/7 til én fast pris
Læs mere
02
Enkeltstående indsatser
Praktisk, pædagogisk støtte med afsæt i den unges aktuelle behov
Læs mere
03
Målgruppe
Vi minimerer problemadfærd og øger trivslen hos børn, unge og deres familier
Læs mere
04
Tilrettelæggelse
Metoder, struktur og evidens er sikre trædesten til målet
Læs mere