Vi mener individet er tæt forbundet til de mennesker og systemer, der findes omkring det. En indsats, der skal fremme individets trivsel, må derfor ikke kun fokusere på individet, men også på dets omgivelser.

Individet, familien, omgivelserne

Center for Unge og Familiers behandlingsmetode tager udgangspunkt i Brofenbrenners socialøkologiske udviklingsmodel

Brofenbrenners model illustrerer, at individet ikke er uafhængigt af familie, netværk og det omgivende samfund, men at al udvikling tværtimod skal ske i sammenhæng med de omgivelser, individet indgår i. Derfor må de behandlings- og indsatstyper, vi sætter i værk tage udgangspunkt i de nærmeste omgivelser – i familien og i de nærmeste øvrige systemer.

Med familien i centrum arbejder vi derfor med de risikofaktorer og de relationelle og strukturelle problemer, der er i familien og mellem de involverede systemer, hvor den unge færdes.

Vores holdning er klar: Kan vi skabe positive forandringer hos den unge OG i systemerne og i relationerne omkring den unge og familien, så vil vi opleve de varige, positive forandringer.

Behandlingen er fleksibel i forhold til problemkompleks og tilpasses udviklingsniveau og familiens ressourcer

Vi er der alle dage - døgnet rundt

Behandlingen er intensiv og ofte tidsbegrænset. Det betyder, at der afholdes hyppige ”møder” med familien/barnet/den unge, op til flere gange ugentligt i starten og muligvis mindre mod slutningen. Ligeledes er vi altid til rådighed for telefonisk sparring, alle dage døgnet rundt.

På den måde kan familien/ barnet/den unge eller systemet omkring dem altid få rådgivning i forhold til en given problemstilling.

Alle møder er med udgangspunkt i de problematikker og mål, der ligger til grund for henvisningen. Behandlingen varetages af én behandler, som overordnet er ansvarlig for behandlingen.

Der vil igennem hele forløbet være fokus på at inddrage alle relevante professionelle systemer, for på den måde at sikre, at problemerne løses i fællesskab.


Hvorfor vælge CUF?
Én fast pris – uanset behovet