Behandlingen i Center for Unge og Familier er bygget op omkring et internt kvalitetssikringssystem der sikrer optimal kvalitet i behandlingen.

Sådan sikrer vi kvaliteten af indsatsen

Hver uge måler vi på effekten af vores indsats: Er metodens grundelementer, behandlingsfaser og principper fulgt? Er vi på vej mod målet? Vejleder samarbejder kontinuerligt med behandleren med fokus på udviklingspunkter og planer der kan støtte familien.

Vejleder laver ugentligt vurderinger af fidelitet og metodetrohed. På den måde monitorerer vi behandlingens faglige niveau og udvikling. Vurderingerne inddrages i de kontinuerlige udviklingsplaner for behandlingen af vejleder og behandler.

Vi indsamler effektmålinger via spørgeskemaer som den unge, forældre og skole udfylder. Desuden laver vi en kvalitativ effektmåling fem måneder efter behandlingen. Her indsamles status på problemadfærd, SDQ, SCORE-15 og YLS_CMI (sidstnævnte udarbejdes ligeledes ved indsatsstart).

Ligeledes står konsulenten for planlægning og undervisning i forbindelse med grundtræning og supplerende træningsseminarer.

Hvorfor vælge CUF?
Én metode – én behandler – 24/7