I CUF støtter vi kommunerne i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Det har vi gjort i 15 år - altid i et tæt samarbejde med forældre og nøglepersoner. Vi iværksætter på den måde individuelle og helhedsorienterede indsatser, der hjælper familier med at skabe rammerne for ændret adfærd og sundere relationer. Her er specialiseret døgnbehandling en af vores mest brugbare og resultatgivende indsatstyper.

Vi sætter hele familien i centrum – og inddrager omgivelserne

Vores specialiserede døgnbehandling er målrettet familier med børn og unge i alderen 6 – 17 år, med alvorlige adfærdsmæssige og eventuelt individuelle problematikker. Indsatsen tilbydes familier, der kan profitere af en intensiv,multisystemisk og familiebaseret behandlingsindsats.

Metoden er udarbejdet på baggrund af vores mangeårige erfaringer med evidensbaserede programmer og bygger på principper bl.a. fra MST, FFT, TFCO,PMTO og MI.

Målgruppen

Målgruppen er socialt udsatte børn og unge der har udviklings- og trivselsproblemer. Problemerne kan fx vise sig som:

  • Konflikter i og udenfor hjemmet
  • Problemer i skolen eller skolevægring
  • Negative sociale relationer

Der kan også være tale om unge med sværere adfærdsvanskeligheder som:

  • Misbrug
  • Kriminalitet
  • Psykiatri (fx ADHD, lettere autisme, udviklingsforstyrrelse, angst, OCD)
  • Social isolation
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvskadende adfærd
Forskellige behandlingstyper – samme høje faglighed

Vores specialiserede døgnbehandling tilbyder systemisk orienteret familiebehandling, blandet med individuelle samtaleforløb, alt efter hvad det konkrete behov er.  

Behandlingen er intensiv og tidsbegrænset. I gennemsnit afholder vi to-tre ugentlige møder med familien, med konkret fokus på handlemuligheder i forhold til den unges adfærd.

Fokus kan her fx være at bryde negative interaktionsmønstre, at styrke relationen mellem forældre/ barn, at tilbyde forældrene alternativer i forhold til en negativ opdragelsesstil samt at styrke skole/ hjem samarbejde.

Vi går hele vejen – til én fast pris

Teamet er til rådighed for familien og øvrige nøglepersoner døgnet rundt –året rundt uden undtagelser. Familien og øvrige nøglepersoner har på den måde mulighed for sparring og rådgivning i spidsbelastede situationer, uanset hvornår behovet opstår.

Fleksibiliteten betyder også, at vi flere gange daglig kan være i kontakt med familien og øvrige nøglepersoner for at støtte op om de interventioner der dagligt iværksættes. Vi skal lykkes med vores indsats uanset hvor ofte, der er behov for os. Og prisen er den samme.

Altid fokus på målet - altid én behandler

Alle møder og al øvrig kontakt er med udgangspunkt i de problematikker, der ligger til grund for henvisningen - og med de af familien og systemernes ønskede mål  som fokuspunkt.

Én behandler varetager behandlingen og er dermed overordnet ansvarlig for forløbet. Der vil igennem hele forløbet være fokus på at inddrage alle relevante professionelle såvel som private systemer.

På den måde sikrer vi, at problemerne løses i fællesskab - således er fx skole og familie væsentlige samarbejdspartnere ift. behandlingen og inddrages derfor i løsningen af de relevante problematikker omkring den unge.

Hvorfor CUF
Hos CUF giver vi udsatte familier, børn og unge den støtte, vi ved virker